neděle 8. listopadu 2009

Cesta první St. Marie aux Mines, II

Gee´s Bend, zaujímala nejčestnější místo letošního festivalu v St. M. M. ve vile Burrus.(v St. Croix aux Mines)


Tato expozice byla doprovázena konferencí pana Rudolfa Dittricha. Určitě se mnohým vybaví jeho konference na 2. PPM v Praze. Expozice se stala velice kontroverzní událostí. Ti, kteří navštívili tuto expozici, byli často přímo pohoršeni, co to je za“ hadry“ pověšené na tak čestném místě. Bohužel hodně návštěvníků nehledalo více informací. Ovšem ti co se zastavili a podiskutovali s panem Dittrichem, který velice ochotně rozdával informace ještě před svojí konferencí, změnili svůj názor na expozici. Ovšem opravdový úspěch, a velký zvrat pro Gee´s Bend, nastal po konferenci.


I přes tak nelichotivou pověst této části expozice, konference měla velice početné obecenstvo. Přednes pana Dittricha byl opravdu dokonalý a o to zajímavější, že byl zároveň spojen s prohlídkou všech 15 exponátů. Celá konference měla vysokou úroveň, protože překlad z angličtiny do francouzštiny zajišťovala pí Gul Laport, která dobře zná celou historii Gee´s Bend. Posluchači odcházeli nadšeni a opravdu s jiným názorem, než tím negativním, který se po celém festivalu šířil, díky špatné informovanosti publika.


Dovolím si tímto malou kritiku ohledně organizace. Jedná-li se o představení evropskému publiku takovéto kolekce, která má svojí vlastní a velice zajímavou historii, bylo by na místě uspořádat prohlídky pouze s konferenciérem. Také čas konání, v pozdějších večerních hod, byl pro většinu návštěvníků festivalu nevhodný. Většina návštěvníků není ubytována na místě a je závislá na hromadné dopravě, která končí v 19 hod, a tak nemohli na konferenci zůstat. Ale chybami se člověk učí. A ti, co se nedali, odradit si opravdu odnesli bohatý zážitek.


Chtěla bych poděkovat, tímto panu Dittrichovi za jeho báječnou reprezentaci české republiky. Nemohu, ovšem opomenou obdiv nad dokonale připravenou konferenci. Jestli budete mít ještě někdy možnost, nenechte si tento kulturní zážitek ujít. www.quiltsofgeesbend.com
Příště zde najdete článek, jak jsem reprezentovala český patchwork v Moskvě.