neděle 6. ledna 2013

Na tři krále, kam půjdeme takto dále???

Máme, tak jak už každý rok, zasebou oslavy  Epifanie. Stále slavíme stejně viz. příspěvek leden 2012. Pouze letos jsem si fant vytáhla já. Tudíž jsem královnou roku a snad nedopadnu, jako M-Antoinette:-), ale  bude pro mě úspěšný!

Místo příspěvku z oslav "Tříkrálových", vás vezmu na procházku do lesa. Mohlo by se zdát, že to bude pohodový příspěvek a  únik do klidu lesních zákoutí, omyl! Je to téma spíše k zamyšlení..., nad problémem, jak to půjde s naším našim, životním prostředím dále?!


 Žijeme prakticky v "zajetí" jedněch z nejkrásnějších lesů Středočeského kraje, říkají, že jsme plícemi Prahy. Chtěla jsem si trochu, procházkou v lesích po Novém roce, oživit moje vzpomínky o jejich krásných zákoutích. Několik měsíců jsem se do lesa nedostala a to co jsem tam uviděla, mě přímo šokovalo!!! Po několikaletém těžení dřeva z našeho obecního lesa, jsem našla les v dosti zdevastovaném stavu.


Chodit po lesních cestách, se prakticky dá pouze za mrazu, jinak riskujete  že se vyválíte, či utopíte v blátě vyježděných kolejí, po těžké strojové technice dřevorubců.


Potok stále neudržovaný, tvořící bažiny a stále více znečištěný, nepřejdete! Most, který tu stál téměř 100 let nepřežil, jeho neúměrné používání těžkými vozidly.(V obecním zpravodaji je uvedeno, že letos most opraví, asi se spletli, snad znovu postaví).


Neuvěřitelné výseky lesních parcel, aby si vítr mohl tím lépe zařádit ve zbylém oslabeném porostu!
Pokácené stromy, které zůstanou hnít, protože je nikdo nesveze!


Tak si říkám, co by tomu řekli bývalí pánové z Lichtenštejnska, kteří darovali v roce 1936 lesy naší obci?!
Ani se nezmiňuji o stavu překrásné zámecké cesty, kterou vybudovali. Je osázena exotickými dřevinami a částečně byla i vydlážděna. Byla to jedna z nejkrásnějších cest, podél potoka lesy, spojující Černokostelecký zámek a tvrz v Tuchorazi.


Les je bohatě zabydlen zvířaty, nacházíme všude jejich stopy..., ale jak se zdá i lidmi...jejich stopy, ty však jen tak nevymizí!!!


Lidských stop je tu zanecháno, nejen v podobě  přetvárnění terénu, díky stoky obce vyvěrající do lesa... Černé skládky, jsem už nemohla nafotit, došla mi, asi z milosrdnosti, baterie ve fotoaparátu.


Jedinou útěchou mi zůstali náhledy do korun stromů, s modrým nebem v naději, že se stane zázrak a zde se někdo ustrne, nad naším životním prostředím. Protože po zkušenosti z mé intervence na obecním úřadě s poukázáním, pouze na nevyhovující kvalitu pitné vody a žádostí pravidelného uveřejnění rozborů vody, jsem zastupitelstvem byla hodnocena za hysterku!!! Pana starosta mi ironicky odpověděl, zda bych nechtěla, aby  publikovali na stránkách obecního webu, "zpoždění i každého autobusu"... na to se už nedá, jako jedinci otevírat diskusi o zbylých problémech NAŠEHO životního prostředí.Sama ten boj těžko mohu vyhrát. A ostatní potenciální "bojovníci"? Jako by se po nich v obci slehla zem, všichni mají totiž nějakého kostlivce ve skříni a musejí ho bedlivě hlídat! Tak nemají čas na obtěžování obecních zastupitelů! Ať žije demokracie...?!
Jak takové situace řešíte Vy? 

Váš 
Lezarts
 ...žádající, " zastavte zeměkouli, chci vystoupit, protože se svět zbláznil!"