pátek 18. listopadu 2011

Pozvánka na magicky MRAZIVÝ patchworkový koktejl.Za vše může mrazík, inverze, konvergence, Fibonacci, Ricky Tims a moje chuť si hrát se slovíčky i látkou. Přesto, že se pomalu nedalo venku dýchat, nedalo se odolat a fotit. Po tom zdravotním hazardu, bylo příjemné, uzavřít se do tepla atelieru s čističkou vzduchu za zády. Malé poučení: tato přírodní „jedovatá“ krása, by nás měla znovu upozornit na to, jak se chováme k planetě, na které žijeme.
Abyste pochopili moje myšlenkové pochody, dlužím k tomuto „koktejlu“, trochu terminologie.
Ingredience:
Mrazík, který se v posledních dnech u nás zabydlel.
Inverze (z lat. in-versio, obrácení, převrácení) je proces, při němž dochází k převrácení dvou nebo více věcí oproti   přirozenému (nebo obvyklému) stavu. Může se vztahovat k těmto článkům: termín z matematiky, nebo meterologie.
Fibonacciho posloupnost je v
matematice označována nekonečná posloupnost přirozených čísel, začínající 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, … (čísla nacházející se ve Fibonacciho posloupnosti jsou někdy nazývána Fibonacciho čísla), kde každé číslo je součtem dvou předchozích. Rekurzivní definice
2x Konvergence  (z lat. con-vergere, ohýbat k sobě[1]) je pojem označující sbíhání, sbíhavost, sbližování, popř. vývoj, který vede ke sblížení.O daných vlastnostech, které se sbližují, říkáme, že konvergují. Objekty, procesy, vlastnosti apod., které se účastní konvergence, označujeme jako konvergentní (výjimečně též jako konvergenční), např.
konvergentní řada v matematice. Opakem konvergence je divergence.
To říká WikipediaA co říkám JÁ? Když se tyto ingredience dobře promíchají, vznikne z toho, patchworková technika, zvaná „Konvergence“.
Historie:
Konvergence je jedna z technik, kterou vypracoval Američan Ricky Tims (velice známá osobnost mezinárodní patchworkové a hudební scény). Jedná se o techniku, která je celkem nenáročná. A použitím matematické operace, se docílí naprosto úžasného optického efektu.
Pracovní postup
1)  Stačí namíchat 4 různě zbarvené a vzorované látky.
2) Sešívat, otáčet a řezat podle Fibonacciho posloupnosti.
3)  Pro dokonalý výsledek, je   zapotřebí: přesného řezu a pečlivého udržování nasedání švů pod pravým uhlem.

O tom, že mám tuto techniku v oblibě, se můžete přesvědčit zde:http://lezarts-renata.blogspot.com/search?updated-min=2010-01-01T00:00:00%2B01:00&updated-max=2011-01-01T00:00:00%2B01:00&max-results=50 Příspěvek "Vánoční prolínání".


Upozornění:

pro kvalitní požitek z „ Patchworkového koktejlu“,
je třeba správně "protřepat" (nemíchat:-))výše uvedené ingredience.
A v klidu vychutnat!

Váš agent Lezarts