čtvrtek 14. července 2011

14 červenec- dobýváme Bastille!!!

Dnes jsme slavili!  

14 červenec je Francouzským státním svátkem už více jak 200 let. Nevím zda, by nebylo potřeba, vzhledem k celosvětové politicko-ekonomické situaci, oprášit a zopakovat podobnou revoluci?!


Na pozvání pana velvyslance, jsme to s ním oslavili. Jak jinak než je od té doby ve Francii zvykem, dobrým jídlem a pitím. Dnes jsem také slyšela nejkrásněji zazpívanou českou i francouzskou hymnu. Bohužel jsem nezaznamenala jméno sboru, který je přednesl. Po vzájemných společenských protokolech se zastupitelé obou států ujistili o sympatiích a spolupráci a pak se hodovalo. To jsme si doma ulevili, žádné diplomatické konflikty na obzoru o)))!!!


Překvapením pro pana velvyslance a pozvané hosty, příchod za zvuků bubnú a píšťal dobových vojáků.  ( z období 7leté války)