středa 2. listopadu 2011

Pozvánka na...

...první procházku podzimní přírodou se soutěží.

Neváhejte a z tepla vašeho domova, pojďte se semnou projít po paletě podzimu! 

Podzimu, toho neuvěřitelného umělce, který umí přírodě vdechnout barvy, až se tají dech.  Najednou se stromy obléknou do těch nefantastičtějších, ale prchavých barev. Přechodnou opulentnost uvadajícího listí, podzim umocňuje zlatou, měděnou, červenou, až karmínovou. Kdo by neodolal a nevstoupil do toho živého obrazu, mistra podzimu a jen na malou chvíli se stal jeho součástí?

A je tu začátek soutěže, postupně budu uveřejňovat fotografie. Pište, kde myslíte, že jsem se nechala nalákat „panem mistrem Podzimem“ na procházku!
                                        


Vylosované výherce, posledního listopadu, čeká hezká odměna!

 Malá nápověda, v každém ročním období, tu něco kvete.Právě tu "vykvetla", krásná výstava studenstkých prací. Pst..., ale už nenapovídám, jinak to nebude žádna soutěžní hra.

Pro ty, co ještě neuhádly, při příští pozvánce k procházce, bude další nápověda obrazem i slovem.
Podzim, ten kouzelník,
oblékl i ty nechudší do zlatého roucha.
Nevadí mi,proto,
že tu i tam,
z děr starých kmenů
pavouk na mě kouká!
Lezarts

Přeji všem, příjemné luštění.