středa 22. března 2023

Jaro mého…

 

podzimu a to,

1 rok!

 Zatím jsme to spiklenecky oslavili ve třech. Babí, mamí a Teo, 3 spiklenci, kteří byli přitom hned od začátku 0:40 min 21.3. 2022.

 Sluníčko nám k této intimistické oslavě svítilo, jak se patří na první Jarní den. 

Nejdříve malý dáreček. (Další budou, až na velké rodinné oslavě)Poté následovala siesta oslavence na čerstvém vzduchu v pohupujícím se kočárku, který v překrásné přírodě Jevan po dobu téměř 4,5 km doprovázely mamí a babí. Po tomto výkonu  bylo potřeba doplnit energii a tak oslava pokračovala v místní krásné kavárně 1888.

Oslavenec si to patřičně užíval :)

Pá, pá ve stejnou dobu příští rok!

Váš

Lezarts,

už 1 rok babí:)