neděle 18. prosince 2011

Když dnes přeskočí jiskra ze zápalky na knot čtvrté svíce na adventním věnci…,

…byl to pro mě, dnes zvláštní okamžik.

Den, kdy nás opustil největší český, ale i světový filozof- humanista, prezident Václav Havel.


Pan Václav Havel odchází v adventním období. Období, které nám má připomenout základy humanity-podstaty lidských vztahů. Odchází důstojně doprovázen, idejemi o kterých psal a podle kterých řídil svůj, ale i veřejně-politický život. Nemohu se ubránit vzpomínkám, kdy jsem měla tu možnost vítat pana Prezidenta Václava Havla a jeho ženu Olgu, při jedné z jeho prvních zahraničních cest do zahraničí, ve Štrasburku. Pamatuji se na toho nevtíravého, až stydlivého člověka, jehož celá osobnost na mě působila nesmírnou pokorou. Obdivovala jsem jeho umění naslouchat druhým a s rozvahou odpovídat. Toto setkání s panem Prezidentem ve mně, zanechává navždy dojem, setkání s člověkem, který má krásnou a neposkvrněnou duši. Dokázal, jako málo kdo, zůstat věrný, svému úžasnéně realistickému náhledu na svět a člověka do konce svého života, v dnešní době opravdu vzácná lidská vlastnost! Jako jediný dokázal v zahraničí, Českému národu otevírat všechny dveře.
Třepotající plamének poslední svíce na věnci, jako by mi vyvracel rčení, že nikdo nejsme nenahraditelní.
Nevím, jak jste na tom Vy, ale já nevidím žádnou osobnost v naší politice, která by mohla pana Prezidenta Václava Havla nahradit, nebo která by se mohl přibližovat na jeho úroveň a tak důstojně reprezentovat Českou republiku doma, ale hlavně v zahraničí! Pro mě zůstane nenahraditelným!
S velkým smutkem a respektem
Lezarts