pátek 10. května 2013

Přidávám se... k signálu SOS a doufám, že bude zachycen...

..., ale hlavně dobře pochopen.

Dnes mi přišel tento e-mail :

Drazí dobrovolníci, umělci a kamarádi.

Dovolte, abych Vás oslovila s prosbou o podporu propagace výstavy Vikýře PLAY, která v současnosti probíhá v Malostranské besedě. Výstava Vikýře PLAY a celkově projekty Orbis Pictus, pomáhají financovat naše aktivity pro děti. V současnosti je návštěvnost výstavy velmi nízká, což značí, že budeme mít i velmi malé finanční možnosti na realizaci uměleckých aktivit a letních pobytů pro děti. Pokud by i výhledově byl snižující počet návštěvníků na výstavách, je také velké riziko snižování aktivit pro děti na minimum. Proto se na Vás obracím s prosbou o podporu propagace. Tu můžete realizovat jak rozesláním pozvánky na výstavu, tak osobním doporučením.
Děkuji mnohokrát za podporu a těším se v blízké době na setkání s Vámi na některé z plánovaných akcí.
S přáním krásného dne
Aneta


A protože jsem měla tu čest podílet se (trošinku) na akci této nadace (jak se říká, nahlédnout jí pod pokličku), proto se přidávám a obracím  se na Vás, návštěvníky mého blogu o šíření informace a nebo třeba,  na výstavu rádi doprovodíte svoje potomky:-)
Nadace Audabiac se stará o letní pobyty s bohatým programem, pro děti z dětských domovů.
Více a lépe vám vysvětlí tento odkaz.
www.audabiac.cz
Určitě tuto výstavu ocení rodiče a prarodiče, kteří neví, jak ve volném čase duchaplně zaměstnat své potomky:-)
Proč promarnit příležitost, jak zábavně přispět na dobrou věc?

Váš 
Lezarts
v naději, že signál byl zachycen a přeposlán dál!