pátek 2. září 2011

Září se nám daří…!

Zase oslavy, nějak to máme sešlé na září. Navíc počasí ukazuje svojí lepší stránku a tak hodujeme v našem letním obýváku. Slaví se ve dne, slaví se v noci. Dům je neustále plný hudby smíchu, mládí, ale i té moudré generace.
Přejeme všem,
 Vám  se v září stejně,
jako nám,
dobře daří!