pátek 11. března 2011

Japonsko dnes…..

Můj obdiv k japonským patchworkářkám jsem zde již několikrát vyjádřila. Viděli jste na těchto stránkách fotografie mých quiltů inspirovaných Japonskem. Dnes je zde znovu publikuji s úctou ke všem obětem dnešního zemětřesení.