pátek 18. dubna 2014

Nejsem svatá, ale jsem také znovuzrozená, aneb......, můj malý velikonoční fejetonek.

***
Ráda si hraji s latinským významem mého křestního jména renátus-znovuzrozená.
Sudička mi mé jméno,  asi dobře vybrala , protože moji cestu životem, 
nejednou zkřížil nějaký ten Jidáš. 
Mé jméno, jak se zdá mě předurčuje, 
aby se taková setkání nestala mojí věčnou zkázou, 
ale naopak mým znovuzrozením!!! 
Přeji všem bez rozdílu křestního jména, (až na Jidáše), 
vyžeňte vše zlé z vašich domů i duší a radujte se ve zdraví 
...ze znovuzrození,
... všeho krásného
...přírody, lásky, přátelství!!!Váš
Lezarts,
v očekávání opětného znovuzrození.